ΚΙ ΑΝ ΣΚΑΣΕΙ
Η ΒΟΜΒΑ;

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, 2019

 

Αρκεί, ένας νέος Τερτσέτης!

-Οι θεσμικές εκτροπές
ΠΟΤΕ
δεν αστειεύονται (!!!)

 

Το “ένοπλο ερώτημα” Βενιζέλου σφυρίζει σαν σφαίρα. Δεν παίζει με τις λέξεις…

ΤΑΡΑΚΟΥΝΑΕΙ. Αναπάντητη η κλήση. Φοβισμένη…

 

Ξέρουν ή δεν ξέρουν;

 

Οι σημερινοί κάτοικοι του κρατικού ρετιρέ – κοινώς, οι από πάνω μας…

 

Τι σημαίνει, άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα;

 

Δεν μπορεί, να μην έχουν ρωτήσει.
Δεν μπορεί, να μην ΕΜΑΘΑΝ.
Ότι ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ με ποινική βόμβα
για τις συνεχείς θεσμικές εκτροπές τους.

Αρκεί, να ξεπεταχτεί ένας αδιάβλητος Δικαστής. Ένας νέος Τερτσέτης!

Αυτός που θα εφαρμόσει το άρθρο 134, τον “οπλισμένο νόμο” που προστατεύει ΣΥΝΤΑΓΜΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

 

Αδύνατο, να μην ξέρουν.
Εντούτοις, χασκογελάνε. Παίζουν, αφασία.
Με περικεφαλαία αλαζονείας τολμούν να απαξιώνουν
την τεκμηριωμένη προειδοποίηση ενός συνταγματολόγου υψηλού επιπέδου.

 

Ποιο είναι το “πυρηνικό άρθρο”
επί εσχάτη προδοσία;

 

Το εξηγεί λεπτομερώς ο Βαγγέλης Βενιζέλος:

 

«Ο Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης, σε συνεργασία με κρίσιμους κρίκους, σφετεριζόμενοι την ιδιότητα τους ως οργάνων του κράτους, χρησιμοποιώντάς την δηλαδή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο Σύνταγμα και τον νόμο, επιχειρούν να ασκήσουν αρμοδιότητες που ανήκουν μόνο στη δικαστική εξουσία, επιδιώκουν να καθοδηγήσουν, να υποκαταστήσουν ή να προκαταλάβουν τα αρμόδια εισαγγελικά και δικαστικά όργανα και κατά τον τρόπο αυτό να αλλοιώσουν θεμελιώδεις αρχές και θεσμούς του πολιτεύματος, δηλαδή τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

 

Ο σφετερισμός της ιδιότητος του κρατικού οργάνου για να αλλοιωθούν θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος, όπως η διάκριση των εξουσιών, είναι ο ορισμός του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα;». Το ξαναεξήγησε προς εμπέδωση μία ημέρα αργότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «η ανάμιξη δικαιοσύνης και πολιτικής, επί μήνες, είναι σφετερισμός της ιδιότητας του κυβερνητικού οργάνου, για να αλλοιωθούν θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος, δύο από τους οποίους είναι η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

 

1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα, Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:

 

α) να παρεμποδίσει κάποιoν απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλλει το πολίτευμα του Κράτους.

 

2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού, β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή, γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

 

3. Οποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με [θάνατο ή] ισόβια κάθειρξη».

 

Εν συνεχεία, το άρθρο 134 A του Ποινικού Κώδικα εξειδικεύει: «Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή,* β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια,* γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης,* δ) η αρχή του πολυκομματισμού,* ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα,* στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους,* ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα».