ΠΡΟΣΟΧΗ,
ΕΥΘΡΑYΣΤΟΝ!

Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2019

 

Δραματική προειδοποίηση
των εισαγγελέων
ως προς την ποιότητα των αλλαγών
του ποινικού κώδικα

 

Επείγον θέμα να ενισχυθούν
τα δικαστήρια
με τα σύγχρονα μέσα
για ταχύτερη Δικαιοσύνη

 

Αταίριαστη σχέση Δικαίου και πολικαντισμούς…
Πράγματι, είναι αναγκαία
η βαθιά μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα.
Πράγματι, δείχνει ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ξεπερασμένος.
Γερνάει, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ μη εναρμονισμένος, με τους σημερινούς καιρούς.
Συνήθως, απείθαρχους. Απρόβλεπτους…

 

Πράγματι, οι αντιφάσεις του, δεν βραβεύουν τη σχέση του

με τον σημερινό πολίτη.
Που πολλές φορές ταλαιπωρείται με “καταρρακτώδεις” αναβολές.

Χρονοβόρες. Ακόμα και χρόνια…
Ευλόγως, ο κόσμος αισθάνεται ότι αδικείται.

Επομένως, απολύτως αναγκαία η βαθιά τομή του κώδικα ποινικής δικονομίας.
Το ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ είναι ποιοι κάνουν τις κρίσιμες αλλαγές δικαιοσύνης.
Οι ικανοί ή οι ανίκανοι;
Οι ειδικοί ή οι άσχετοι;
Δικαστικοί ή μανδαρίνοι;
Εισαγγελείς ή χαρτογιακάδες;

 

Η Ένωση Εισαγγελέων ορθώς προειδοποιεί για τους κινδύνους

που μπορεί να προκαλέσει…
μια άστοχη, πρόχειρη – εκτός νομικής βαρύτητας και αξίας – μεταρρύθμιση.

 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ,
οι εισαγγελείς – και ορθώς – το κακούργημα να γίνεται πλημμέλημα.
Με την ευκολία που και ένας νόμος αλλάζει πουκάμισο…

 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ,
την κατάργηση – και ορθώς – της αυτεπάγγελτης δίωξης.
Που οι κλέφτες, αν είναι δυνατόν, θα διώκονται μόνο με μήνυση του παθόντος…
Και όχι με άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα (!!!)

 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ,
οι νέοι κωδικοί – και ορθώς – να εισάγουν την ατιμωρησία…
όταν ο μεγάλος όγκος κακουργηματικών πράξεων

θα καταλήγουν χωρίς τιμωρία των δραστών.

 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ,
την επιβολή ποινής – και ορθώς – κοινωφελούς εργασίας

χωρίς ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ

οι κρίσιμες βασικές υποδομές που μπορούν να τη νομιμοποιήσουν.

 

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ,
οι εισαγγελείς προειδοποιούν.
Ότι εάν δεν εισακουστούν οι προτάσεις τους θα υπάρξει δικαστικός εκτροχιασμός με μαζικές παραγραφές κακουργημάτων.
Που δικαίως, θα τραυματίσει την αξιοπιστία προς τους δικαστές και το στοιχειώδες αίσθημα δικαίου στον πολίτη.

 

Η ανακοίνωση των εισαγγελέων:

 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία ριζικής αναμόρφωσης των κωδίκων της ποινικής δικαιοσύνης προς τον σκοπό της επιτάχυνσης, ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της ποινικής δίκης, που αποτελεί πάγιο και επιτακτικό αίτημα του κλάδου.

 

Από την επισκόπηση όμως των επιμέρους διατάξεων, προκαλείται εύλογη ανησυχία ότι προτεινόμενες ρυθμίσεις όπως:

 

α) η οριζόντια και υπερθετικά προς το επιεικέστερον μετάπτωση κακουργηματικής φύσης διατάξεων του ποινικού κώδικα (κατοχή εκρηκτικών, στάση κρατουμένων, κλοπή κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες περιπτώσεις απάτης κατ’επάγγελμα, πλαστογραφίας κατ’επάγγελμα, υπεξαίρεσης από εντολοδόχο κ.ά.)αλλά και ειδικών ποινικών νόμων (φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία τελεσθείσες προ της 31/3/2011, κλοπή και υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων, παράβαση Ν.2121/93 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», μεταφορά, προώθηση και διευκόλυνση διαμονής υπηκόων τρίτης χώρας, ρύπανση περιβάλλοντος κ.ά.) σε πλημμελήματα,

 

β) η στο εξής δίωξη κατ’ έγκληση διαχρονικά αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων υψηλής κοινωνικής απαξίας και προσβολής θεμελιωδών συνταγματικών ατομικών δικαιωμάτων (κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, απιστία κ.ά),

 

γ) η κατάργηση επιβαρυντικών περιστάσεων αξιόποινων πράξεων και η ταυτόχρονη ex lege αναγνώριση ελαφρυντικών για στοιχεία που δεν απτόνται της προσωπικότητας του δράστη αλλά της αποκλειστικής ευθύνης της πολιτείας (υπέρβαση εύλογων χρονικών ορίων δίκης),

 

θα επιφέρουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους, κίνδυνο κλονισμού της κοινωνικής ειρήνης και δημόσιας ασφάλειας, αίσθημα ατιμωρησίας στους παθόντες μεγάλου όγκου κακουργηματικών αξιόποινων πράξεων που θα υποπέσουν σε παραγραφή χωρίς την επιβολή κυρώσεων στους δράστες και εμφανή δυσαρμονία ανάμεσα στην εκάστοτε ένταση προσβολής έννομων αγαθών και των αποτελεσμάτων της και στην επαπειλούμενη ποινική κύρωση.

 

Παράλληλα, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων θετικών θεσμών εξωδικαστικής διευθέτησης των ποινικών διαφορών αλλά και η προσήκουσα εποπτεία εκτέλεσης της νεοσύστατης (ως κύριας ποινής) παροχής κοινωφελούς εργασίας χωρίς παράλληλη ενίσχυση των υλικών υποδομών αλλά του ανθρωπίνου δυναμικού της Εισαγγελίας.

 

Η πολυπόθητη επιτάχυνση απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, δύναται να επιτευχθεί με μέτρα, όπως η ευρεία αποποινικοποίηση ήσσονος σημασίας αδικημάτων που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς Νόμους, η περιστολή της χρονοβόρας ενδιάμεσης διαδικασίας των δικαστικών συμβουλίων αλλά και η ενίσχυση (με υπαγωγή στην αρμοδιότητα του περισσότερων αδικημάτων) του κατά γενική ομολογία πετυχημένου θεσμού του Μονομελούς Εφετείου το οποίο ατυχώς, με το προτεινόμενο σχέδιο του νέου Κ.Π.Δ εν τοις πράγμασι καταργείται.

 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, υπέρμαχος κάθε νομοθετικής καινοτομίας που αποσκοπεί στην επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης, καλεί την πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη τις βελτιωτικές της προτάσεις και εκ νέου τονίζει ηχηρά την επιτακτική ανάγκη να ενισχύσει άμεσα τον Εισαγγελικό θεσμό σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, προκειμένου η στόχευση της κομβικής για το ποινικό δικαιικό μας σύστημα επιχειρούμενης μεταρρύθμισης, να επιτευχθεί προς όφελος των πολιτών και της δικαιοσύνης ως βασικού πυλώνα της δημοκρατίας.